Sedlec - Logo

Červená středa

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Červené noční nasvícení největšího okna v západním průčelí katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v noci 23. listopadu. Nasvícení katedrály bude probíhat od 17:00 hodin do 24. listopadu 7:00.

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla ve Velké Británii. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.

Červená středa - Sedlec