Sedlec - Logo

Santini Immortalis

300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichla si připomínáme život a dílo tohoto geniálního architekta.
V průběhu roku 2023 pro Vás v celé Kutné Hoře chystáme následující akce:


Putovní výstava Jedinečný Santini
Místa, kde a kdy výstavu najdete:
20. března – 4. dubna – Sedlecká katedrála
4. dubna – 2. května – Sídliště Šipší, parc. č. 795/2
2. května – 5. června – Střední průmyslová škola, parc. č. 2488
5. června – 3. července – Knihovna Kutná Hora, parc. č. 1354/1
3. července – 1. srpna – Vlašský dvůr, parc. č. 3729/3
1. srpna – 4. září – Hrádek, parc. č. 167
4. září – 6. října – před GASK u Jezuitské koleje, parč. č. 3770
6. října – 31. října – areál zámku Kačina

Kutnohorská putovní výstava začíná, kde jinde, než v sedlecké katedrále, následně se bude přesouvat křížem krážem celým městem, až symbolicky doputuje ke druhé kutnohorské katedrále – chrámu sv. Barbory. Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s poutavým životem geniálního architekta a s nejznámějšími stavbami v České republice. Panely jsou rozdělené do pěti okruhů (moravský, východočeský, pražský, západočeský a Sedlec), doprovází je text od kutnohorského památkáře Aleše Pospíšila v českém a anglickém jazyce i bohatá fotodokumentace od Vladimíra Kunce a Jiřího Podrazila.

Výstava Ozvěny sedleckého kláštera
Místo: České muzeum stříbra - Kamenný dům
Trvání výstavy: 1. dubna - 30. listopadu

České muzeum stříbra připravuje v Kamenném domě menší celosezónní výstavu uměleckých barokních předmětů spjatých s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Představí zde především dochované sošky barokních andílků (putti) z klášterního refektáře, skleněný pohár sedleckého opata a novou akvizici – modelletto sošky svatého Jiří se stylizovaným znakem sedleckého kláštera.

Září


Sedlecký klášter ve středověku
Místo: České muzeum stříbra - Hrádek
14. září od 9:30 do 13:30

4. kutnohorský kulatý stůl. Vstup zdarma, registrace posluchačů na adrese kremla@cms-kh.cz. Více informací na www.cms-kh.cz

Vernisáž výstavy Niny Kirk
Místo: sedlecká katedrála
15. září v 18:00

Nina Kirk je multimediální umělkyně pracující od malby a perokresby po vytváření prostorových instalací, soch, performance a videa. Ve své tvorbě často používá principy podvědomého symbolismu, ať už jde o klasické archetypy, nebo stereotypní „symboly“ současné východní a západní společnosti. Nina Kirk spolupracovala na mnoha mezinárodních projektech, například na udržitelné módní kolekci AW18 Petry Ptáčkové prezentované v rámci Fashion Week po celé Evropě. V roce 2017 byla součástí výstavy The Grimey's room ve spolupráci s Kalifornským uměleckým kolektivem BloodyGums v Losangeleské Leimin space gallery. Pracovala také na vizuálu pro Lunchmeat festival (2019) a editorialu pro Dolce Vita propojující české výtvarné umělce a šperkaře.
Pro sedleckou katedrálu vznikne site-specifik instalace, která bude reagovat přímo na prostor a bude rozšířen o dvě živé performance.
https://www.ninakirkartist.com/

Přednáška Michala Košuta Paralely parametrů hmoty a tvaru v architektuře a v hudbě (s ohledem na tvorbu Santiniho)
Místo: sedlecká katedrála
16. září od 17:00

Posvátná geometrie a dokonalá architektura Jana Blažeje Santiniho Aichla se stala inspirací pro zkomponování hudební symfonie. Nevěříte? Přijďte na další přednášku, tentokrát profesora a autora více jak sedmdesáti kompozic z oblasti hudby komorní symfonické, hudebně-dramatické, elektroakustické a filmové, Michala Košuta. A právě pan profesor je zaníceným santiniologem a složil na počest života a díla Jana Blažeje symfonii Jan Santini Aichel  (1978–79), která se skládá z pěti částí: 1. Prostor - 2. Hra světel a stínů - 3. Hmota a tvar - 4. Rozhovor s Václavem Vejmluvou (attaca) - 5. Salve bonus. Některé z nich zazní přímo na této přednášce.

Podzimní rovnodennost
Místo: sedlecká katedrála
23. září v 17:30

Nejen v březnu, ale i v září, naše krásná katedrála v den rovnodennosti září. Přijďte se pokochat podzimními paprsky.

Den architektury: Santini v Sedlci (katedrála - konvent - kostnice), komentovaná procházka s Alešem Pospíšilem
Místo: Sedlec
30. září ve 13:00

KAPACITA NAPLNĚNA!!!
Komentovaná procházka s historikem umění a kutnohorským památkářem Alešem Pospíšilem podrobně představí dílo architekta Santiniho, které stálo u zrodu formování barokní gotiky. Vedle stavební historie objektů s důrazem na objasnění jejich architektonických hodnot se dozvíte také řadu dosud nepublikovaných poznatků a zajímavostí, které provázely památkovou obnovu areálu za uplynulých dvacet let.

Jan Blažej Santini objektivem Vladimíra Uhra
Místo: GASK
Vernisáž: 30. 9. 2023 v 17:00 hodin
Termín výstavy: 1. 10. 2023 – 14. 1. 2024
Kurátorka: Mgr. Vanda Skálová

Bez fotografií Vladimíra Uhra (1925–2016) by se neobešla snad žádná publikace o barokní architektuře v Čechách. Jako citlivého fotografa i vnímavého a jedinečného tlumočníka oživlých linií a tvarů si ho vybral i přední historik barokní architektury Mojmír Horyna, když připravoval svou obsáhlou monografii o díle barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Komorní přehlídka představí výběr z tohoto souboru zaměřený na architektonický detail – snímky plné překvapivých kontrastů, hry světla a stínů i dynamických křivek.
Výstava bude součástí celoročního programu Santini Immortalis, který připomene, že letos uplyne 300 let od úmrtí tohoto barokního génia.
Výstava bude zároveň součástí celorepublikových Dnů architektury.

Přednáška profesora Víta Vlnase: Santini - Atmosféra doby
Místo: GASK
30. září v 18:00

Do jakých časů se narodil Jan Blažej Santini? A jak vypadala doba, v níž tento geniální architekt žil? O historické a společenské atmosféře přelomu 17. a 18. století nám bude vyprávět přední český historik, znalec barokní epochy profesor Vít Vlnas. Jeho přednáška bude zároveň úvodem k letošnímu cyklu setkávání nad životem a dílem JBS v rámci programů Santini Immortalis a Tvář baroka.

Říjen


Den architektury: KUTNÁ HORA – SANTINI V SEDLCI ARCHITEKTONICKY
Místo: sedlecká katedrála a bývalý klášter
3. října v 17:00 (před katedrálou)

Do katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a konventu kláštera barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela s historičkou umění docentkou Radomírou Sedlákovou. Paní docentka milovníkům architektury představí nejen historii Sedlce, ale i nedávnou rekonstrukci katedrály a současné plány s UNESCO chráněnou památkou.
Omezená kapacita 25 lidí, rezervace bude spuštěna 18. září zde: https://goout.net/cs/den-architektury-santini-v-sedlci-architektonicky/sztixkw/


Dětský workshop Neboj se geometrie s lektorkou Janou Štolbovou

Místo: Knihovna Kutná Hora
4., 11. a 18. října

Není nic lepšího, než absolvovat workshop o geometrii s Janou! Tato kutnohorská grafička, výtvarnice a lektorka je zábavná, inspirující a hlavně! geometrie se bojí, což jsou dokonalé předpoklady pro to, aby byl dětský workshop úspěšný. Cílem hravých dílniček je dokázat nejenom dětem, že geometrie nemusí být strašák, a že když pochopí základní geometrické principy, mohou doslova kouzlit. A když se to nepovede, tak není třeba věšet hlavu, Jana totiž všem dětem rozhodně vykouzlí úsměv na tváři a zábavné odpoledne.

Koncert souboru Chorus Carolinus Kladno
Místo: refektář bývalé jezuitské koleje GASK
8. října v 16:00

Soubor Chorus Carolinus představí skladby Františka Mensiho (1753–1829) a Jana Karla Loose (1722–1772). Soubor se soustavně věnuje mapování a propagaci méně známé barokní a klasicistní chrámové hudby provozované v 18. století v Čechách. Koncertu v historickém prostoru refektáře bude předcházet přednáška vedoucího souboru a neúnavného popularizátora barokní hudby Karla Procházky na téma historie duchovní hudby v českých zemích v 18. století.


Prohlídka katedrály a bývalého kláštera s Karlem Vopařilem Nebýt Sedlce, není Santini?
Místo: sedlecká katedrála
13. října v 17:00

Předprodej od 19. září.
Stal by se Santini slavným a vyhledávaným architektem, kdyby byl býval nedostal šanci v Sedlci? To je otázka, na kterou už se odpověď nedovíme, ale alespoň společně s kutnohorským patriotem a milovníkem historie Karlem Vopařilem, projdeme katedrálu a bývalý klášter v Sedlci. Vydáme se tedy po stopách jedné z prvních Santiniho realizací. Kromě známých historických faktů, přidá tento oblíbený kutnohorský průvodce i mnoho perliček, které jsou spojené ať už se životem Santiniho, nebo přímo s klášterem v Sedlci.

Listopad


Mše za Santiniho
Místo: sedlecká kostnice
3. listopadu v 18:00

Na tradiční mši v dolní kapli kostela Všech svatých za všechny zemřelé letos obzvláště vzpomeneme na Jana Blažeje Santiniho Aichla, který se do historie nejen sedlecké katedrály, ale i kostnice, zapsal nesmazatelným písmem. Sluší se na tohoto fenomenálního architekta zavzpomínat i na slavnostní bohoslužbě, kterou bude celebrovat farář sedlecké farnosti P. Pavel Tobek.

Komorní barokní koncert (viola - Eva Mokrá, harfa – Katarína Ševčíková)
Místo: sedlecká kostnice
4. listopadu v 18:00

Jediný letošní koncert v kostele Všech svatých s kostnicí se uskuteční přímo v dolní kapli a i tento koncert bude ve znamení baroka, tedy z období, ve kterém Santini žil a jehož postupy ve své tvorbě uplatňoval. Na andělský nástroj harfu zahraje Katarína Ševčíková, na violu Eva Mokrá.

Přednáška s historičkou umění Petrou Oulíkovou
Místo: GASK
4. listopadu

Fotografický workshop s Ondřejem Soukupem
Místa: GASK a sedlecká katedrála
4. listopadu od 10.00

Fotografický workshop Ondřeje Soukupa v rámci projektu Santini Immortalis se zaměřením na problematiku moderní fotografie architektury soudobé i historické a s inspirací nejen ve starých dílech fotografů Vladimíra Uhra a Josefa Sudka, ale i v moderním pojetí současných umělců.
Workshop bude rozdělen do 3 částí (teoretické, praktické, postprodukční). Díky tomuto rozdělení bude každý účastník schopen nejprve teoreticky porozumět fotografii architektury, jejím úskalím a omezením, ale také nárokům na techniku a technické vědomosti fotografa – od plánování fotografie, přes její realizaci, až po závěrečné vyvolání a prezentaci.
Ve druhé části bude účastníky čekat praktické využití nabytých vědomostí přímo v jezuitské koleji (GASK) a v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci – obojí se zaměřením na barokní prvky a jedinečnost obou památek. Cílem praktické části je pořízení několika fotografií, díky kterým se bude moci uskutečnit i třetí část workshopu, a to postprodukční.
Postprodukce (digitální vyvolávání, chcete-li) je nedílnou součástí fotografie už od jejích začátků a jinak tomu není ani v případě digitální fotografie. V této části se účastníci naučí ovládnutí základů i dalších pokročilých technik úpravy a manipulace obrazu k dosažení těch nejlepších možných výsledků. Na praktických ukázkách se také budou moci seznámit s příklady nesprávného užití postprodukčních technik.
Fotografie z workshopu budou vystaveny na společné výstavě.

Prohlídka kostnice Santiniho stopy v sedlecké kostnici s archeologem Filipem Velímským
Místo: sedlecká kostnice
5. listopadu v 18:00

Máte v kostnici Santiniho? A můžeme ho vidět? Musíte! Protože to byl pravděpodobně Santini, který je autorem první koncepce kosterní výzdoby dolní kaple, a to v duchu barokní zbožnosti a tehdy módního baroka. Společně s naším průvodcem, zábavným společníkem archeologem Filipem Velímským, projdete historii kostnice se zvláštním důrazem na to, co pochází z dílny Jana Blažeje a proč se tak domníváme. Ne vždy to je totiž v naší kostnici jisté, je totiž zahalena rouškou tajemství, a tak to má v kostnici i u Santiniho být.

Prosinec


Přednáška s profesorem Richardem Bíglem
Místo: GASK
2. prosince

Závěrečný koncert Pardubické filharmonie na počest života a díla Jana Blažeje Santiniho

Místo: bývalý sedlecký klášter
7. prosince od 18:00

Celoroční připomínka života a díla Jana Blažeje Santiniho Aichla skončí v den architektovy smrti. Závěrečný koncert Pardubické filharmonie bude alespoň symbolickým poděkováním tomuto géniovi. Koncert proběhne v prostorách, ve kterých architekt sám před více než 300 lety působil a kterým opětovně vdechl život.

Výstava vybraných fotografií z workshopu Ondřeje Soukupa (probíhá na dvou místech: GASK a sedlecká katedrála)
Místo: GASK
Vernisáž: 9. prosince ve 14:00
Trvání výstavy: 10. prosince - 28. ledna 2024 

Místo: sedlecká katedrála
Vernisáž: 9. prosince v 17:00
Trvání výstavy: 10. prosince - 28. ledna 2024

V již proběhnuvším workshopu studenti pod vedením zkušeného kutnohorského fotografa Ondřeje Soukupa vytvořili soubor fotografií z interiéru jezuitské koleje i katedrály Nanebevzetí Panny Marie. O měsíc později nastane čas se fotografiemi pochlubit, a to přímo v místech, kde obrázky vznikaly a kde sám velký Santini působil.


Celý program stále ještě ladíme a bude zde v průběhu roku aktualizován. Víte, jak to je, lidé míní a život mění, proto nám prosím odpusťte případné změny v programu.Santini Immortalis - Sedlec