Sedlec - Logo

Bohoslužby

Neděle
19. května

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Na úmysl dárce
Za dar zdraví a Boží požehnání pro Adama a celou rodinu
Za farnost 


8:00
9:30
11:00

Malín
Sedlec
Církvice

Úterý
21. května

Za duše v očistci 

18:00

Sedlec

Středa

22. května

Za Janu Sieglovou a živé a zemřelé členy rodiny 

17:00

Malín

Čtvrtek

23. května

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

Za duše v očistci 

7:15

Sedlec

Pátek
24. května

Na úmysl dárce 

15:30

Záboří

Sobota

25. května 

Za Blanku Štěpánkovou

18:00Sedlec
Neděle

26. května

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za farnost
Za kutnohorské církevní školy 

Na úmysl dárce 


8:00

9:30
11:00


Malín
Sedlec
Církvice

Úterý

28. května 

Za obrácení hříšníků

18:00

Sedlec

Středa

29. května

Na úmysl dárce 

17:00

Malín
Čtvrtek

30. května

Za obrácení hříšníků 

7:15

Sedlec

Pátek

31. května

Svátek Navštívení Panny Marie 
Na úmysl dárce 

15:30

Záboří
Sobota

1. června

Za Miladu a Josefa Novákovy 

18:00Sedlec
Neděle

2. června

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Na úmysl dárce
Za Jiřího Zeleného, rodiče Beranovy a Zelených 
Za farnost 


8:00
9:30
11:00


Malín
Sedlec
Církvice
Příležitost ke sv. zpovědi vždy před večerní mší sv. v Sedlci.