Sedlec - Logo

31.7. a 7.8. 2022

V úterý 9. srpna se od 17:15 hodin uskuteční v kapli katedrály Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací. Skončí krátce přede mší svatou.

Poutní slavnost ke cti sv. Vavřince oslavíme ve středu 10. srpna v 18 hodin na Kaňku a v neděli 14. srpna v Církvici.

Úklid katedrály proběhne v sobotu 13. srpna od 16 hodin. Děkujeme za každou pomoc.

Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie budeme slavit v neděli 14. srpna v katedrále. Požehnáme při ní květiny a léčivé i jiné byliny, které si přinesete.

V ohláškách 17. července najdete odkaz na fotografie z biřmování.

V rámci titulární slavnosti našeho farního kostela Nanebevzetí Panny Marie se v neděli 14. srpna v 19 hodin uskuteční v sedlecké katedrále koncert komorního souboru Barocco sempre giovane a varhaníka Adama Suka. Více na plakátech, webu farnosti nebo v našem infocentru, kde můžete také zakoupit vstupenky.

Od pondělí do pátku 1. až 5. srpna budu mít dovolenou. V neodkladných záležitostech duchovní povahy kontaktujte kněze v okolních farnostech.

Připomínám, že v kostelních sbírkách jsou bankovky s úzkým stříbrným proužkem na rozdíl od obchodů i nadále vítány.

Poslední rozloučení s náhle zesnulým P. Jaroslavem Mikešem SDB proběhne v sobotu 6. srpna od 14 hodin v kostele sv. jáhna Vavřince v Ronově nad Doubravou.

Blíží se celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Týdenní kulturně-duchovní program je určen především mladým lidem ve věku od 14 do 26 let. Na sobotu 13. srpna je naplánován den pro rodiny. Program a podmínky účasti najdete na webu.

Sestavili jsme výroční zprávu farnosti za rok 2021. Na požádání vám ji elektronicky zašle duchovní správce nebo členové ekonomické rady farnosti.

Boží požehnání a krásné léto vám přeji a vyprošuji

Pavel Tobek