Sedlec - Logo

27.11. 2022

Celou adventní dobu máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Křesťan se má zdržet všeho, co je s tímto postojem neslučitelné.

V úterý budu služebně mimo farnost. Večerní mše sv. nebude v Sedlci slavena.

Svatá zpověď je možná vždy přibližně půl hodiny před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí domluvě také v jiném termínu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek od 18:30 hodin ve farním infocentru v Sedlci.

Přijetí do katechumenátu plánované na dnešek (neděli 27. listopadu) se pro onemocnění jedné z žadatelek odkládá. Prosím o modlitby za čtyři žadatelky, které se připravují k přijetí svátostí a také o jejich vlídné přijetí do našeho společenství. K seznámení můžete využít prostřednictví Petra Jandejska.

Připomínám, že zájemci o zhlédnutí výstavy se shromáždí dnes ve 14 hodin před vchodem do gymnázia v ul. Jiřího z Poděbrad.

Sbírka minulé neděle (20. listopadu) na pojištění církevního majetku vynesla celkem 13 tisíc korun. Upřímně děkuji za vaši štědrost.

Zápis z jednání pastorační rady je k nahlédnutí v zákristii a bude umístěn na webu farnosti.

Předvánoční úklid kostela je plánován na sobotu 17. prosince dopoledne. Po rorátní mši sv. jste všichni zváni na společnou snídani na faře a poté už nastane velké uklízení.

V katedrále a také v infocentru lze zakoupit vánoční zboží a dárky. Získáte hodnotný dárek a navíc podpoříte farnost a třeba i dodavatele z řad řeholníků a řeholnic.

Zveme vás na den otevřených dveří na církevním gymnáziu, který proběhne v pátek 2. prosince od 9 do 14 hodin a v sobotu 3. prosince od 9 do 12 hodin. Více na webu školy.

Benefiční koncert pro Charitu proběhne dnes (neděle 27. listopadu) od 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře.

Poutní mše svatá bude v chrámu sv. Barbory v KH slavena v neděli 4. prosince v 9 hodin.

Zvažujeme možnost podpořit cestu mladých lidí na Světové dny mládeže v Lisabonu 2023. Očekávám vaše nápady.

Pavel Tobek