Sedlec - Logo

4.12. 2022

Svatá zpověď je možná vždy přibližně půl hodiny před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí domluvě také v jiném termínu.
Prosím, nenechávejte předvánoční svátost smíření na poslední chvíli.

Adorace se bude konat v úterý od 16:15 v Sedlci. Skončí krátce před 17 hodinou. Na požádání Vás vyzpovídám i v jejím průběhu.

Ve středu odpoledne proběhne duchovní obnova zaměstnanců církevního gymnázia. Mše sv. v Malíně bude proto mimořádně slavena až od 18 hodin.
Biblická hodina začne v 19 hodin v klubu církevního gymnázia.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu je doporučený svátek. Komu nevyhovuje mše sv. v 17 hodin na Kaňku, může se zúčastnit bohoslužby v předvečer, tedy ve středu v Malíně.

Přijetí do katechumenátu proběhne příští neděli (11. prosince) při mši sv. v Sedlci. Prosím o modlitby za čtyři žadatelky, které se připravují k přijetí svátostí a také o jejich vlídné uvítání mezi námi.

Sbírka příští neděle (11. prosince) je určena na bohoslovce. Pro naši diecézi se jich připravuje ke kněžské službě celkem osm.

Rorátní mše sv. bude slavena v sobotu 17. prosince od 7 hodin v Sedlci. Po jejím skončení vás zveme na snídani na faru. A takto posilnění se budete moci zapojit do předvánočního úklidu katedrály

Na výzvu vyjádřit se možné podpoře cesty mladých farníků na Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 nikdo nereagoval.

Promítání nového dokumentu o Panně Marii Čáslavské proběhne ve středu 7. prosince od 18 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Srdečně zve tamní farář P. Romanovský.

Přímluvná modlitba nejen za charitu zazní v pondělí 5. prosince od 15 hodin v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v ulici Jiřího z Poděbrad.

Ke slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu:
Tento, po adventních nedělích nejvýznamnější svátek adventní doby, bezpochyby souzní s některými nosnými tématy této posvátné doby očekávání. Když byla Matka Boží počata, odehrála se ta nejpůvodnější příprava na Ježíšovo narození.
Mariin vstup do našeho lidského světa je úzce propojen s dlouhým mesiášským očekáváním starozákonního Božího lidu, znamená počátek naplnění řady proroctví Starého zákona a děje se ve znamení odkazů a symbolů, užívanými také v adventní liturgii.

Pavel Tobek