Sedlec - Logo

8.1. 2023

Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili a třeba ještě zapojíte do Tříkrálové sbírky. Sbírku vnímám jako způsob připomenutí, že jsme zde a pracujeme ve prospěch všech obyvatel Kutnohorska. Na rozdíl od jiných akcí, na které musí lidé přijít (Noc kostelů…), při sbírce jdeme my za nimi.
Tříkrálovou sbírku je možné podpořit také bezhotovostními dary na účet č.: 66008822/0800, VS 777 do 31. ledna. Do online pokladničky na webu www.trikralovasbirka.cz bude možné přispívat po celý rok. O výsledku sbírky i jejím využití budete informováni.

Svátkem Křtu Páně koní doba vánoční. Výzdobu si však tradičně ještě několik týdnů ponecháme.

Tříkrálový koncert se uskuteční dnes (neděle 8. ledna) v 16 hodin v sedlecké katedrále. Zahrají žáci varhanního oddělení Konzervatoře Pardubice. Výtěžek dobrovolného vstupného poputuje přímo a celý do Tříkrálové sbírky. Srdečně zveme.

Příležitost k adoraci bude v úterý od 16:15 v kapli katedrály.

Biblická hodina proběhne ve středu 11. ledna od 19 hodin v klubu církevního gymnázia.

Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordie začnou v sobotu 14. ledna v 9 hodin V Sedlci.

Sbírka příští neděle (15. ledna) je první ze dvou letošních sbírek na pojištění kostelů a dalších církevních budov.

Novoroční sbírka vynesla celkem 4.385 korun. Děkujeme.

Pastorační rada farnosti bude jednat v úterý 17. ledna od 19 hodin ve farním infocentru. Zhodnotíme advent a Vánoce ve farnosti, dokončíme plán akcí pro letošní rok, sestavíme tabulku zájmových dnů farnosti a budeme se zabývat vašimi návrhy a připomínkami.


Poděkování za zapojení do iniciativy Červená středa 2022

Vážení spolubratři,
děkuji Vám i Vašim farníkům za zapojení do pátého ročníku iniciativy Červená středa – připomínky pronásledovaných pro víru. Letos se zapojilo více než 135 míst a mnozí další soukromě. Modlitby i veřejné zastávání se těch, kterým je svoboda vyznání upírána, jsou stále velmi důležité. Díky komunikaci s organizací Aid to the Church in Need je naše podpora pro pronásledované posilou.
V příštím roce se akce bude konat 29. listopadu 2023.

P. Stanislav Přibyl
generální sekretář ČBK


Pavel Tobek