Sedlec - Logo

15.1. 2023

Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, pamatujte na to ve svých modlitbách.

Pastorační rada farnosti bude jednat v úterý 17. ledna od 19 hodin ve farním infocentru. Své náměty směřujte k jednotlivým členům rady.

Náboženství pro dospělé se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 ve farním infocentru.

Příští neděle (3. v mezidobí) je z rozhodnutí papeže Františka nedělí Božího slova. Mimo jiné nám připomíná, že: „Boží slovo disponuje prostředky, aby nám za všech okolností poskytlo útěchu“.
Na podporu Českého katolického biblického díla je určena sbírka příští neděle (22. ledna).

Nabídka pro vás, kdo konáte službu lektorů. Na níže uvedeném webu najdete materiály, které vám mohou pomoci k ještě kvalitnějšímu přednesu Božího slova. https://www.kulturaslova.cz/images/lektori/materiály

Dnešní sbírka (neděle 15. ledna) půjde na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi. Všem dárcům děkuji.

Sbírka minulé neděle vynesla celkem 3.820 korun. Děkujeme.

Duchovní obnova mužů proběhne 10. až 12. března ve Slavoňově. Kontaktní osoba: Ladislav Vokoun, email vokoun.ladislav@gmail.com.

Duchovní obnova žen proběhne 24. až 26. března ve Slavoňově. Kontaktní osobou je Monika Trdličková, email: monicatrd@seznam.cz.

Název odesílané sbírky a termín konání (v roce 2023):

Pojištění kostelů a dalších církevních budov (1/2) 15. ledna,

Na biblický apoštolát 22. ledna

Svatopetrský haléř 19. února,

Na Svatou zemi 7. dubna

Kněžský seminář a formace bohoslovců (1/2) 30. dubna

Na pronásledované křesťany 14. května

Pastorační aktivity v diecézi 28. května

Charita 18. června

Církevní školství v diecézi 17. září

Papežská misijní díla 22. října Pojištění kostelů a dalších církevních budov (2/2) 5. listopadu

Na podporu katolických médií 19. listopadu

Kněžský seminář a formace bohoslovců (2/2) 10. prosince


Pavel Tobek