Sedlec - Logo

26.2. 2023

Svatá zpověď je možná vždy přibližně půl hodiny před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí domluvě také v jiném termínu.

Pobožnost křížové cesty proběhne ve středu v Malíně, v sobotu v Sedlci a v neděli v Církvici, vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv. Mše svatá bude bezprostředně navazovat.

Adorace se uskuteční v úterý od 16:15 v Sedlci. Skončí krátce před plánovaným začátkem mše svaté.

Ekonomická rada farnosti bude jednat v infocentru v úterý 28. února od 19 hodin. Budeme řešit především letošní výdaje farnosti.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 2. března od 18:30 hodin v infocentru. Srdečně zveme.

Sbírka minulé neděle (19. února) na Svatopetrský haléř vynesla celkem 13 tisíc korun. Upřímně děkujeme za vaši štědrost.

Středeční sbírka na mládež putující do Lisabonu vynesla celkem zatím celkem 5 tisíc korun. Přispět můžete ještě dnes v zákristii.

Duchovní obnova farnosti proběhne v sobotu 18. března od 13 hodin v infocentru. Od 15:30 bude v katedrále následovat kající pobožnost. Po jejím skončení pobožnost křížové cesty a mše svatá. Srdečně vás zveme. Více viz ohlášky z 22. ledna.

11. ročník Jarní rovnodennosti v sedlecké katedrále proběhne v pondělí 20. března. Vystoupí kutnohorské hudební uskupení Ambient Zephyr (Bohumil Dvořák, Vilém Dvořák, Pavel Bartoš).

Více informací a předprodej vstupenek na webových stránkách farnosti nebo přímo ve farním infocentru.

Seminář o evangelizaci se uskutení v sobotu 11. března v Hradci Králové. Více informací na plakátech.

Farnost v roce 2022 v číslech:

Křest: 4 děti ve farnosti Sedlec
2 děti ve farnosti Záboří

První sv. přijímání: 1 dospělý ve farnosti Sedlec

Biřmování: 17 lidí ve farnosti Sedlec

Církevní sňatek: 4 páry ve farnosti Sedlec

Svátost nemocných: 12 příjemců ve farnosti Sedlec
3 příjemci ve farnosti Záboří n. Labem

Církevní pohřeb: 11 zesnulých ve farnosti Sedlec

Pavel Tobek