Sedlec - Logo

5.3. 2023

Svatá zpověď je možná vždy přibližně půl hodiny před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí domluvě také v jiném termínu.

Pobožnost křížové cesty se bude konat v úterý a v sobotu v Sedlci, ve středu v Malíně, a v neděli v Církvici, vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv. V Záboří bude v pátek od 16 hodin.

Biblická hodina proběhne ve středu 8. března od 19 hodin v církevním gymnáziu. Pokud se ani tentokrát nesejdeme, biblické hodiny skončí.

Zájemci o duchovní obnovu v sobotu 18. března se mohou zapsat na příslušný papír u ohlášek. Potřebujeme znát počet účastníků.

ERF se v úterý nesešla. Hledáme náhradní termín.

Na mládež putující do Lisabonu odesíláme na biskupství velice štědrých 9 tisíc korun. Upřímně děkuji všem dárcům.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se od března přesouvá zpět do kostela Matky Boží Na Náměti. Modlitba proběhne v pondělí 6. března od 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Družina Concordie a Sluneční kmen mají schůzku naplánovanou na sobotu 11. března v 9 hodin v Sedlci.

Výlet rodin proběhne v neděli 12. března, sraz je ve 14 hodin. Více informací poskytnou manželé Jiří a Marie Vaňkovi.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, což je doporučený svátek, budeme slavit v pondělí 20. března od 18 hodin v Malíně.

Slavnost Zvěstování Páně budeme slavit v Sedlci v sobotu 25. března v 9 hodin dopoledne. Večerní mše bude z 5. postní neděle.

U ohlášek jsou k dispozici Dopisy nemocným. Můžete si je rozebrat a třeba jimi potěšit některého z nemocí izolovaných ve vašem okolí.


Farnost v roce 2022 v číslech:

Pastorační rada byla v loňském spojena pro obě farnosti (Sedlec, Záboří), má celkem 9 členů a setkala se na 5 oficiálních jednáních.

Ekonomická rada byla také vloni spojena pro obě farnosti, má celkem 6 členů a setkala se během roku k 5 jednáním.

Ve farnosti proběhl (a dále probíhá) v loňském roce synodální proces, při kterém jsme vytvořili vlastní skupinky, nebo se připojili k již existujícím. Zapojilo se přibližně 10% farníků.

Pavel Tobek