Sedlec - Logo

30.4. 2023

Dnes (neděle 30. dubna) je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Prosím, pamatujte na to ve svých modlitbách.

Příležitost ke sv. zpovědi bude přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše svaté v Sedlci. Po předchozí domluvě i jindy.

Na biblické hodině budeme ve středu 3. května od 19 hodin v klubu církevního gymnázia probírat texty 5. velikonoční neděle.

Úklid sedlecké katedrály proběhne v pátek 5. května od 16 hodin. Uvítáme každou pomocnou ruku.

Májová pobožnost proběhne vždy před večerní mší svatou. Mše svatá bude bezprostředně následovat.

Pohřeb zesnulého pana Karla Koubského proběhne v úterý 2. května. v 11 hodin v sedlecké katedrále a na místním hřbitově.

Dnešní sbírka (neděle 30. dubna) je určena na bohoslovce. Děkuji všem dárcům.

Sbírka minulé neděle vynesla celkem 2.650 korun. Děkuji vám.

Pouť za rodiny se uskuteční v pondělí 1. května na Roztěži, u kapličky Panny Marie nad pramenem. Program začne v 14:30 modlitbou růžence, od 15:00 budeme slavit mši svatou s májovou pobožností. Po mši bude prostor si popovídat a občerstvit se z vlastních zásob. Pokud bude hezky, rozděláme oheň k opékání buřtů (rovněž z vlastních zásob). Na místo můžete dorazit po vlastní ose, nebo se přidat k jedné z organizovaných skupin: Pěší poutníci vycházejí v 11:15 od kostela sv. Jakuba, povede je František Malík (tel.: 724 932 554); cyklističtí poutníci vyjíždějí v 13:30 od kostela sv. Jakuba, povede je Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820).

K udělování svátosti pomazání nemocných:
Svátost pomazání nemocných budeme udělovat při bohoslužbách příští neděle 7. května. Chcete-li svátost přijmout, vyzvedněte si po skončení mše svaté u duchovního správce evidenční lístek.
Vhodnou přípravou je modlitba, četba Písma, almužna a podle potřeby také svátost smíření. Velice důležitým je postoj odevzdání se do Božího milosrdenství.
Svátost pomazání nemocných se uděluje posvěceným olejem, kterým je nemocný pomazán na čele a na rukou. V případě nutnosti stačí jedno pomazání na čele. Během mazání udělovatel pronáší svátostnou formuli: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha sv.“ „Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ Příjemce svátosti odpovídá na svátostnou formuli dvojím „amen“.

Pavel Tobek