Sedlec - Logo

10.9. 2023

Příležitost ke sv. zpovědi je vždy před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí dohodě také v jiném termínu.

Prohlídka kostela sv. Anny v Nových Dvorech s výkladem týkajícím se probíhajících oprav proběhne v sobotu 30. září od 10 hodin. Zájemci se mohou hlásit u duchovního správce.

Pastorační rada se sejde ve čtvrtek 14. září od 19 hodin v infocentru. Na programu bude mimo jiné: zhodnocení farního shromáždění, nový školní rok, adventní a vánoční bohoslužby a další.
Své podněty směřujte k jednotlivým členům rady.

Výuka náboženství pro žáky 1. stupně základních škol začne v úterý 26. září. Výuku organizuje kutnohorská farnost. Přihlášku je třeba dodat na adresu arciděkanství do 22. září. Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ organizuje výuku církevní gymnázium.
Plánujeme učit náboženství také v Malíně. Bližší informace získáte u Markéty Sieglové.

Úklid katedrály proběhne v pátek 22. září od 16 hodin. Děkujeme předem všem zúčastněným.

Sbírka minulé neděle 3. září vynesla celkem 3.620 korun. Děkujeme.

Sbírka příští neděle je určena na podporu církevního školství.

Kutnohorská farnost připravuje udílení svátosti biřmování. Více informací a přihlášky naleznete na webu farnosti.

Schůzky družiny Concordie začnou až 7. října 2023. Schůzky slunečního kmene už začaly a příští proběhne v sobotu 23. září.

Pouť rodičů, kteří přišli o své miminko, proběhne o víkendu 13. až 16. října na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Výstavu fotografií Jindřicha Štreita s názvem „Brána naděje“ můžete shlédnout v kostele sv. Jana Nepomuckého do konce září.

Vernisáž výstavy Niny Kirk proběhne v pátek 15. září v 18 hodin v sedlecké katedrále. Autorka je multimediální umělkyně. Pro výstavu vzniká instalace, vycházející z principů práce Jana Blažeje Santiniho Aichla.

Přednáška prof. Michala Košuta s názvem Paralely parametrů hmoty a tvaru v architektuře a v hudbě s ohledem na tvorbu Santiniho proběhne v sedlecké katedrále v sobotu 16. září od 17 hodin. Rezervace na stránkách farnosti nutná.

Dny evropského kulturního dědictví proběhnou o víkendu 16. a 17. září. Více na plakátech.


Pozvání na manželské večery:
Zveme na Manželské večery, které se rozběhnou v půlce října. Jde o osm večerů, každý věnovaný nějakému tématu z manželského života, o dobré komunikaci, o společném čase, o odpuštění…
Asi polovinu času tvoří videa, druhou polovinu pak čas pro účastníky, během kterého si o tématu spolu mohou popovídat.
Manželé nesdílí nic s dalšími účastníky - sedí se u samostatných stolečků, během času na povídání se pouští hudba, aby měli všichni soukromí. Všechno v příjemné atmosféře aby se manželé dobře cítili.
Setkání budou probíhat od středy 11. října na Arciděkanství v KH.
Kontaktujte manžele Vaňkovi: (Maruška - 777 082 500, Jirka - 602 162 169).

Pavel Tobek