Sedlec - Logo

4.2. 2024

Příležitost ke sv. zpovědi je vždy před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí dohodě také v jiném termínu.

Biblická hodina se uskuteční ve čtvrtek 8. února od 19 hodin v infocentru. Tématem jsou nedělní liturgická čtení. Srdečně zveme.

Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu od 9 hodin v Sedlci.

Sbírka minulé neděle vynesla celkem 4.000 korun. Upřímně děkuji.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 5. února od 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti.


Výsledky voleb do pastorační rady:

Jméno   Počet hlasů   Pořadí

Cinerová Ludmila  42  4
Jandejsková Michaela  23  9
Jeřábková Jitka  52  1
Koubská Debora  28  7
Koubská Patricie  41  5
Kout Jan  44  2-3
Kryszczuková Ivana  26  8
Sieglová Markéta  31  6
Šotová Monika  18  10
Teplá Marie  10  12
Teplý Jaroslav  11  11
Voclová Martina  44  2-3

Celkem bylo odevzdáno 83 volebních lístků, z toho 2 neplatné.
Tučný tisk označuje jména zvolených členů pastorační rady.
Za farnost Záboří nad Labem byla do společné pastorační rady nominována Barbora Filipová.
Mládež farnosti bude jako pozorovatelka v pastorační radě zastupovat Lucie Jandejsková.
Protokol o výsledku voleb je k nahlédnutí u duchovního správce.
Případný protest proti výsledkům voleb lze podat pouze písemně nejpozději do 15. února k rukám duchovního správce.

Do ekonomické rady farnosti byli na dobu dvou let jmenováni Koubský Jiří, Kryszczuk Darius, Pěkná Anna a Vaněk Jiří.
Za farnost Záboří nad Labem byla do společné ekonomické rady nominována Marie Fialková.

Pavel Tobek