Sedlec - Logo

11.2. 2024

Popelení středa je dnem přísného půstu. Součástí liturgie bude udílení popelce. Popelec budeme udílet také v neděli v Církvici.

Každoroční prožívání postní doby je čas příhodný pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Během čtyřiceti postních dní se věřící připravuje na obnovu křestního vyznání horlivějším konáním sebezáporů, skutků štědrosti, intenzívnější modlitbou a horlivějším nasloucháním Božímu slovu.

Příležitost k adoraci bude v úterý od 16:15 hodin v Sedlci. Během adorace lze požádat o sv. zpověď.

Křížovou cestou půjdeme společně v sobotu od 16:30 v Sedlci.

Příležitost ke sv. zpovědi je vždy před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí dohodě také v jiném termínu.

Náboženství pro dospělé bude ve čtvrtek 15. února od 19 hodin v infocentru. Tématem je Nejsvětější Trojice. Srdečně zveme.

Dnes (neděle 11. února) prožíváme Světový den nemocných.
V týdnu od 12. do 18. února probíhá Národní týden manželství.
Více informací najdete na webu. Pamatujte, prosím, také na tyto úmysly ve svých soukromých modlitbách.

Příští neděli (18. února) převezmou během bohoslužeb členové rad jmenovací dekrety. Tím se jednak ve své (staro)nové roli oficiálně představí farníkům a jednak začne jejich funkční období, které je u pastorační rady čtyřleté a u ekonomické rady dvouleté.

Studentská mše sv. s udílením popelce proběhne ve středu 14. února od 10 hodin v klášterním kostele. Srdečně zveme.

Sbírka minulé neděle vynesla celkem 3.890 korun. Upřímně děkuji.

U ohlášek jsou k rozebrání postní brožury. Z pestré směsice autorů a autorek uvádím Ludmilu Cinerovou a Moniku Trdličkovou. Pořizovací cena brožury je 45 korun. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Děkuji.

Pastýřský list našich biskupů, který jste dnes vyslechli, bude v plném znění k dispozici na webu farnosti.

Také letos se lze zapojit do postní almužny pro charitu (viz nástěnka). Postničky si můžete vyrobit sami (šablonu na požádání poskytnu, nebo si ji vyžádejte ve farním infocentru), nebo budou v omezeném množství k dispozici u ohlášek.

Pavel Tobek