Sedlec - Logo

16.6. 2024

Mše sv. v Malíně bude příští neděli 23. června slavena především pro ty, kdo se nemohou zúčastnit farní mše svaté v 9:30 v Sedlci.

Mši sv. v Sedlci budeme příští neděli slavit jako titulární slavnost kostela, slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Děkuji vám, kteří jste v pátek uklízeli katedrálu. Děkuji také vám, kteří nezištně a dlouhodobě pečujete o naše kostely.

Příležitost ke svaté zpovědi je vždy asi půl hodiny před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí dohodě i v jiném termínu.

Setkání ERF proběhne v úterý 18. června od 19 hodin v infocentru. Zkontrolujeme vývoj plnění rozpočtu na letošní rok a jako hosta přivítáme P. Brokeše z kutnohorské farnosti.

Ve středu zakončíme při mši sv. Malíně tamní letošní výuku náboženství. Děkuji všem, kteří tento prospěšný projekt nastartovali a udržují v chodu.

Příští neděli proběhne farní den (farní shromáždění), na který jste všichni zváni.
Pokud chcete něco na zub odložit ještě před mší svatou na faře, budete mít příležitost od 9 do 9:20 hodin.
Po skončení mše svaté v katedrále se přesuneme na farní zahradu, kde bude program pokračovat.
V nabídce bude povídání o cestách do Orientu,
připomenutí dětí, které farnost na dálku adoptovala,
informace ze života farnosti,
prostor pro přátelský rozhovor a další.
Připomínám, že nápoje budou zajištěny, s pokrmy spoléháme na vás.

V podkroví katedrály je až do konce prázdnin k vidění výstava obrazů Přivítám vaše postřehy a komentáře.

Sbírka minulé neděle vynesla celkem 3.553 korun. Upřímně děkuji.

Dnešní sbírka je určena na charitu. Viz dopis vedení diecézní charity na nástěnce.

Nabídka Letního dětského tábora Zdobnice 2024: od 29.6. do 13.7. pro žáky ZŠ. základní školy. Přihlášky a bližší informace k dostání na e-mailu: tabor.zdobnice@gmail.com nebo u duchovního správce.

Rodičům menších dětí se nabízí Letní rodinný pobyt aneb Prázdniny s malým oslíkem, které proběhnou 9. 8. - 16. 8. Cena za pobyt s plnou penzí je 2.500 Kč/dítě 3-15 let, 3.200 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma.

Pavel Tobek