Sedlec - Logo

23.6. 2024

Příležitost ke svaté zpovědi je vždy asi půl hodiny před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí dohodě i v jiném termínu.

Adorace proběhne v úterý od 17:15 hodin v Sedlci. Skončí krátce před začátkem mše svaté.

V pátek bude v 9 hodin slavena v sedlecké katedrále mše svatá k zakončení školního roku. Celebruje P. Karel Moravec. Srdečně zveme.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, je doporučený svátek. Mše sv. bude slavena v 18 hodin v Sedlci, vigilie v pátek v Záboří.

V rámci prestižního festivalu mladých umělců zazní v sedlecké katedrále ve čtvrtek 27. června od 19:30 hodin Elgarův Koncert pro violoncello a orchestr e moll a Dvořákova Symfonie č. 8 pod vedením Jamese Burtona dirigenta bostonského symfonického orchestru. Dobrovolné vstupné bude věnováno Oblastní charitě Kutná Hora. Srdečně zveme.

Sbírka minulé neděle vynesla celkem deset tisíc korun určených pro diecézní charitu. Upřímně děkuji všem dárcům.

Dvoudenní pouť na mariánské poutní místo Licheń (viz KT č. 24) pořádá ve dnech 25. a 26. října farnost Týnec nad Labem. Více informací u duchovního správce.

Televize Noe ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze hledá zájemce o práci v médiích. Pro mladé křesťany (případně i pro sympatizanty), kteří mají po maturitě a chtěli by zkusit práci v médiích, televize Noe zajistí vybraným zájemcům o studium Publicistiky výraznou finanční pomoc na pokrytí školného: https://www.vosp.cz/noe.

Pavel Tobek