Sedlec - Logo

30.6. 2024

Děkuji vám všem, kteří jste se minulou neděli zapojili do farního dne. Rád vyslechnu vaše připomínky.

Příležitost ke svaté zpovědi je vždy asi půl hodiny před večerní mší svatou v Sedlci. Po předchozí dohodě i v jiném termínu.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, je doporučený svátek. Mše bude slavena v 9 hodin v Sedlci. Mše v Záboří bude slavena ke cti sv. Prokopa.

Hledáme nové průvodce/průvodkyně. Více informací na nástěnce nebo u duchovního správce.

Sbírka minulé neděle vynesla celkem 6.314 korun. Upřímně děkuji.

Církevní sňatek hodlají v sobotu 27. července v Sedlci uzavřít Milan Tvrdík a Petra Blablová. Máte-li proti tomuto sňatku námitky, sdělte je neprodleně duchovnímu správci, nebo o nich už navždy pomlčte.

Na webu farnosti jsou zveřejněné první tři nedělní promluvy. Očekáváme vaše návrhy a připomínky.

Přímluvná modlitba nejen za charitu proběhne v pondělí 1. července od 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti.

Na přání diecézního biskupa Jana se ve všech kostelích po každé mši svaté budeme modlit modlitbu jubilejního roku 2025, případně zpívat jubilejní hymnu. Viz kartičky.

Estonská metropole Tallinn bude hostit evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28. prosince 2024 až 1. ledna 2025. Srdečně zveme mladé dospělé ve věku 18–35 let. Viz: https://taizetallinn.ee/.

Pavel Tobek